piątek, 18 grudnia 2009

BURMISTRZ O DEWASTACJI PARKU RZEŹBY